แผนการพิธีบรมราชาภิเษก 6 พ.ค. 2562

พลเมืองปลาบปลื้มปีตำหนิ ให้พรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง วันนี้

พว.เผยแพร่แผนการวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต ไปยังพระราชวัง เข้าทางประตูดีเลิศไชยศรี ประตูสวรรค์ไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเปรียบเทียบที่ข้างหลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งสุทไธสวรรย์พระราชวัง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลเบิก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกึ่งกลางอิสลามและก็ผู้แทนแผนกการค้าขาย 4 ภาควิชา เฝ้าฯ อวยพรชัยมงคล นาย นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลทางศาสนา 4 แผนก เฝ้าฯ อวยพรชัยมงคล

แล้วเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง ชาวบุคลากรบรรเลงมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ มอบให้ความนับถือ วงดุริยางค์เล่นเพลงเพลงเชิดชูพระบารมี ทหารราบ นาวิกโยธิน รวมทั้งอากาศโยธิน ยิงปืนใหญ่สรรเสริญข้างละ 21 นัดหมาย

เมื่อสุดเสียงเล่นดนตรีแล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีบรมราชาภิเษก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาอวยพรชัยมงคลแทนพลเมืองทุกกลุ่มเหล่า ทหาร กองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ มอบให้ความยำเกรง วงดุริยางค์ร้องเพลงเพลงเทิดทูนพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งตอบ ชาวบุคลากรเล่นดนตรีมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ มอบให้ความเคารพนับถือ วงดุริยางค์เล่นเพลงเพลงเทิดทูนพระบารมี นายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวนำอวยพร “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่ง สุทไธสวรรย์พระราชวัง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาพระราชวัง

เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงกึ่งกลางพระที่นั่งจักรีมหาวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน คณบดีภาควิชาราชทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาอวยพรชัยมงคล ในนามของผู้เฝ้าฯ อวยพรชัยมงคล

อันมีแผนกตัวแทนแล้วก็กงสุล เมืองนอกประจำเมืองไทย และก็ผู้แทนหน่วยงานค้าระหว่างชาติในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งตอบ แล้วเสด็จขึ้น

ขอบคุณ

www.springnews.co.th

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการประกาศ สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแต่งงาน กับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

ก็เลยมีพระราชวโรงการให้แต่งตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงครอบครองตำแหน่งพระอิสริยยศ ยศที่ราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เว็บข่าวสารความเห็นชอบชนแถลงการณ์ว่า เมื่อเวลา 16.32 น. วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.เปรียญราชการ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ พระราชสำนักดุสิต พร้อมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วก็พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สำหรับการแต่งตั้งสมเด็จพระราชินี

ความเห็นชอบชนบอกว่า ในการนี้ ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ ให้ดูแลอ่านประกาศตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า ประกาศตั้งสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแต่งงาน กับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกสิ่งแล้ว ก็เลยมีพระราชวโรงการให้ตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงครองตำแหน่งพระอิสริยยศ ยศที่ราชวงศ์ ตั้งแต่เวลานี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลเดี๋ยวนี้

ความเห็นชอบชนยังรายงานอีกว่า แล้วหลังจากนั้นพล.อ.หญิง สุทิดา เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม แล้วก็ทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตราอันทรงเกียรติคุณก้าวหน้ายิ่งมหาจักรีบรมวงศ์สกุล เหรียญรัตท้องนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 และก็พระราชวโรงการตั้งแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ความเห็นชอบชนบอกว่า ผู้อำนวยการเขตดุสิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดขึ้นทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ทรงลงพระปรมาภิไธย รวมทั้งพระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธย ในฐานะทรงเป็นประจักษ์พยาน รวมทั้งพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงชื่อในสมุดลงทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ในฐานะพยาน หลังจากนั้น พลเอกอนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนราชาภิเษกแต่งงานแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระราชินี

พระราชประวัติโดยสังเขป

เว็บข่าวสารไทยเมืองกล่าวว่า สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงมีนามเดิมว่า สุทิดา พึงใจ ทรงจบการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จากภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543 ก่อนจะทรงทำงานเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการต้อนรับของการบินไทย

ในรอบหลายปีล่วงมาแล้ว เว็บราชกิจจานุเบกษาเคยเผยแพร่พระราชวโรงการแล้วก็ประกาศนรที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระราชินีสุทิดา มากยิ่งกว่า 20 ฉบับร่วมกัน

เก็บรวบรวมทางศักดิ์ศรีของสมเด็จพระราชินีไว้อย่างสังเขปดังต่อไปนี้

ย้อนไปเดือน เดือนกรกฎาคม 2556 ทรงได้รับพระราชทานเหรียญ ชั้นทวีว่ากล่าวยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในจังหวะพิธีฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 5 เดือนธันวาคม 2556 เนื่องมาจากเป็นคนที่ได้มอบให้งานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ประเทศไทยองค์รัชทายาท ด้วยความซื่อ สวามิภักดิ์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ทรงมอบหมาย ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งอกตั้งใจรวมทั้งเอื้อเฟื้อ

เดือน เดือนพฤศจิกายน 2556 ทรงได้รับพระราชทานขั้นพลตรีหญิง เพราะทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยส่งผลดีแก่ทางการและก็ในเดือนถัดมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นผู้บังคับบัญชาสถานที่เรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยสั่งการมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน สํานักผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

เดือน กรกฎาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นเสธ.หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยบัญชามอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพลตรี)

เดือน สิงหาคม 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่ง พลโทหญิง ให้แก่ท่าน เนื่องแต่ทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยมีผลดีแก่ทางการ

ถัดมาในเดือน ธันวาคม 2559 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ พระราชทานขั้น พล.อ.หญิง แก่ท่าน รวมทั้งในเดือนเดียวกันมีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์ด้อยกว่าผู้บังคับบัญชา หน่วยสั่งการมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พล.อ.)

เดือน เดือนมิถุนายน 2560 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ด้อยกว่าสมุหราชผู้พิทักษ์ กรมราชองครักษ์ รับราชการตอบสนองพระเดชพระคุณ

เดือน เดือนตุลาคม2560 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญตราปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้แก่ท่าน และก็ในเดือน เดือนธันวาคม ปีเดียวกัน มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ แต่งให้พระองค์ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับบัญชา หน่วยสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พล.อ.พิเศษ)

https://www.bbc.com/thai/thailand-48121941

ทำความรู้จัก ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พวกเราขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นไม้ประจำท่านของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โน่นเป็น ต้นรังผึ้ง หรือ Yellow star

ต้นรังผึ้ง จัดอยู่ในตระกูล MALVACEAE มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. คุณลักษณะเด่นของต้นรังผึ้งเป็นดอกสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมยวนใจทั้งวัน มีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมชิดกัน ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉกเหมือนรูปดาว ไร้กลีบดอก มีเกสรตัวผู้เยอะแยะ ซึ่งส่วนที่แลเห็นเป็นสีเหลืองเสมือนดอกนั้นเป็นเกสรตัวผู้ศูนย์รวมกันเป็นกลุ่ม ลำต้นแตกกิ่งต่ำ กิ่งออกจะเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มไม้มน ใบโดดเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างแตกต่างกัน ผิวใบข้างบนสีเขียว ข้างล่างสีน้ำตาลอมนวล สามารถเพาะพันธุ์ด้วยการทำหมันกิ่งแล้วก็เพาะเม็ด

ซึ่งดอกรังผึ้งจะชื่นบานในตอนกรกฎาคม-ส.ค. ผลิดอกได้นาน ๗-๑๐วัน เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมอีกทั้งต้น จะมองสวยสดงดงามสวยงามตา รวมทั้งส่งกลิ่นหอมสดชื่นทั้งวัน ดังนี้ต้นรังผึ้งยังมีความจำเป็นเป็นเป็นพรรณไม้ประจำท่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไทยองค์รัชทายาท เนื่องแต่ดอกรังผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีทุกวันพระราชการบังเกิด และก็ผลิดอกตอนวันประสูติพอดิบพอดี เมื่อท่านเสด็จฯ ประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรังผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นผู้แทนที่ท่านท่านแล้วก็เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พลเมือง

ข้อมูลทางวิชาพฤกษศาสตร์
ชื่อไทย : รังผึ้ง
ชื่อเขตแดน : น้ำผึ้ง (กรุงเทพมหานคร) , สายน้ำผึ้งแล้วก็น้ำผึ้ง (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญเป็น : Yellow star
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib)Roekm.
ชื่อตระกูล : MALVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ภาวะนิเวศวิทยา : เป็นไม้ที่โล่งแจ้ง ถูกใจขึ้นในที่แล้ง ไม่มีอุทกภัยขังก็เลยจะมีดอกสีเหลืองดกเต็มต้น แต่ว่าถ้าเกิดได้น้ำมากมายหรือขึ้นบนที่เปียกแฉะน้ำจะมีดอกเล็กน้อย
การปลูกและก็การขยายพันธุ์ : การทำหมันกิ่ง รวมทั้งปักชำกิ่ง หรือบางทีอาจใช้การเพาะเม็ดก็ได้ การทำหมันกิ่ง เป็นกรรมวิธีที่สมควรแต่ว่าจะต้องใช้ฮอร์โมนสำหรับเพื่อการรีบรากก็เลยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับในการแพร่พันธุ์
เนื้อหาการใช้ผลดี : เอามาปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกงดงามออกเต็มต้น มีกลิ่นหอมหวนอ่อนๆให้ร่มเงา ปลูกเลี้ยงง่ายดาย ทนแล้ง เป็นพืชที่มีความมงคลเหมาะกับคนธาตุไฟ
จุดเด่นของพันธุ์พืช :
– มีดอกทีละมากมายๆ(เต็มต้น) เมื่อดินแห้งตามธรรมชาติ
– เป็นพันธุ์พืชหอมที่มีตอนการปลูกกว้าง สามารถขึ้นก้าวหน้าในขณะที่แล้งแล้วก็ที่ออกจะเปียกชื้น
– เป็นพันธุ์พืชที่ทนต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องการที่จะอยากการดูแลมากมาย ใบไม่ค่อยตก
– เป็นพืชพันธุ์ไม้ที่มีระบบระเบียบรากดีเลิศ ไม่มีการหักล้มของต้นขนาดใหญ่ ต่อให้เป็นกิ่งที่ได้จากการทำหมัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ / องค์การสวนพฤกษศาสตร์

www.amarintv.com/news-update/news-10926/233917/