แผนการพิธีบรมราชาภิเษก 6 พ.ค. 2562

พลเมืองปลาบปลื้มปีตำหนิ ให้พรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง วันนี้

พว.เผยแพร่แผนการวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต ไปยังพระราชวัง เข้าทางประตูดีเลิศไชยศรี ประตูสวรรค์ไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเปรียบเทียบที่ข้างหลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งสุทไธสวรรย์พระราชวัง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลเบิก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกึ่งกลางอิสลามและก็ผู้แทนแผนกการค้าขาย 4 ภาควิชา เฝ้าฯ อวยพรชัยมงคล นาย นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลทางศาสนา 4 แผนก เฝ้าฯ อวยพรชัยมงคล

แล้วเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง ชาวบุคลากรบรรเลงมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ มอบให้ความนับถือ วงดุริยางค์เล่นเพลงเพลงเชิดชูพระบารมี ทหารราบ นาวิกโยธิน รวมทั้งอากาศโยธิน ยิงปืนใหญ่สรรเสริญข้างละ 21 นัดหมาย

เมื่อสุดเสียงเล่นดนตรีแล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีบรมราชาภิเษก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาอวยพรชัยมงคลแทนพลเมืองทุกกลุ่มเหล่า ทหาร กองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ มอบให้ความยำเกรง วงดุริยางค์ร้องเพลงเพลงเทิดทูนพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งตอบ ชาวบุคลากรเล่นดนตรีมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ มอบให้ความเคารพนับถือ วงดุริยางค์เล่นเพลงเพลงเทิดทูนพระบารมี นายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวนำอวยพร “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่ง สุทไธสวรรย์พระราชวัง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาพระราชวัง

เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงกึ่งกลางพระที่นั่งจักรีมหาวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน คณบดีภาควิชาราชทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาอวยพรชัยมงคล ในนามของผู้เฝ้าฯ อวยพรชัยมงคล

อันมีแผนกตัวแทนแล้วก็กงสุล เมืองนอกประจำเมืองไทย และก็ผู้แทนหน่วยงานค้าระหว่างชาติในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งตอบ แล้วเสด็จขึ้น

ขอบคุณ

www.springnews.co.th

Posted in พระราขสำนัก.