เพลงชาติไทย เวอร์ชั่นใหม่

วันแรก! เพลง ชาติไทย เวอร์ชั่นใหม่! ย้ำถึงพลังรักชาติ

เพลงชาติไทย เวอร์ชั่นใหม่

เริ่มวันพรุ่ง (4 เดือนพฤษภาคม) 08.00 น.วันแรก นร เผยแพร่วีดีโอความยาว 1 .16 นาทีประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ผ่านสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ทุกสถานี โดยจะมีรายละเอียดของภาพที่แสดงถึงพลัง ความรู้สึกรักชาติแบบยุคใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแบบอย่างเดิมที่มีภาพการสู้รบ

วันนี้ (3 พฤษภาคม2562) นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดนร บอกว่า วันนี้วันพรุ่ง(4 พฤษภาคม) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จะเป็นวันแรก ที่จะมีการเผยแพร่วีดีโอประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ผ่านสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ทุกสถานี วีดีโอดังที่กล่าวมาแล้วจะมีรายละเอียดของภาพที่แสดงถึงพลัง รวมทั้งความรู้สึกรักชาติแบบยุคใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแบบเดิมที่มีภาพการสู้รบ

นอกจากนั้นยังเพิ่มภาพข้าราชการ เกษตรกร ชาวเรือ แล้วก็ผู้นำทางจิตวิญญาณ เพื่อมองเห็นความรักประเทศในทุกมิติ รวมทั้งความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน

ดังนี้วีดีโอมีความยาว 1 นาที 16 วินาที รวมทั้งมีการปรับท่วงทำนองให้มีพลัง แล้วก็รู้สึกถึงความรักประเทศ ไม่ให้แข็งราวกับทำนองเดิม แต่ว่ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงชาติ สำหรับหน่วยงานเอกชนและก็ภาครัฐที่จะจะต้องใช้เพลงชาติ สามารถนำวีดีโอดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไปใช้ได้

นอกเหนือจากนี้ ในส่วนเพลงยกย่องพระบารมี ภายหลังจากงานพิธีบรมราชาภิเษกฯ จะมีการเปลี่ยนรูปจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสมเด็จพระราชินี ซึ่งจะมีการสร้างขึ้นใหม่ในทันที

ขอบคุณ

news.thaipbs.or.th/content/279763

Posted in สังคม.